Van de Velde Peter (°1972)

Hoe verblijd waren wij

hymne ‘O zalig licht’

Missa de Angelis voor koor

O Zalig Licht, Drievuldigheid