Williams Ralph Vaughan (1872-1958)

Almachtige Verheven Heer